Polityka prywatności

1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z technologi „cookie”. „Cookie” to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera, z którego użytkownik łączy się z witryną obsługiwaną, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator tego systemu komputerowego. Plik ten, zwany „cookie” (ciasteczko) w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikację osoby odwiedzającej tą witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić.

2. Zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera użytkownika witryny jest dozwolone, pod warunkiem, że użytkownik zostanie o tym poinformowany – podstawa prawna z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Brak jest jednak jednoznacznego określenia w przepisach o sposobie informowania użytkownika o fakcie plików tekstowych na dysku komputera użytkownika witryny. Dlatego zwyczajowo i powszechnie przyjętą praktyką jest umieszczanie informacji na ten temat na podstronach witryny zatytułowanych „polityka prywatności”.

3. Informuje, że powszechnie używane przeglądarki umożliwiają wyłączenie obsługi plików „cookie” wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce. Więcej informacji o sposobie blokowania plików „cookie” w danej przeglądarce można znaleźć w funkcji Pomocy tej przeglądarki.
Witryna korzysta z Google AdSense, usługi dostarczania linków i boksów reklamowych, która używa plików „cookie”. Google korzysta z tych informacji w celu:

  • oceny korzystania z witryny przez użytkownika,
  • tworzenia raportów dotyczących kliknięć i konwerski reklam reklamodawców oraz liczby wyświetleń reklam w postaci linków, boksów lub graficznej wyświetlanych na tej witrynie,
  • identyfikacji unikalności użytkownika poprzez identyfikację jego adresu IP,
  • oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na tej witrynie internetowej.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

4. Witryna korzysta z usługi analizy ruchu internatowego, do czego stosowana jest technologia „cookie”, za pomocą usług dostarczanych przez stat24 Sp. z o.o. Zapisane w nim informacje służą do:

  • analizy ruchu internetowego na witrynie,
  • identyfikację internautów odwiedzającym witrynę wyłącznie w celu wyróżnienia pojedynczych użytkowników poprzez odróżnienie systemów komputerowych, z których ci użytkownicy łączą się z witryną, daty wejścia na witrynę, geolokalizacji oraz w celu odróżnienia użytkowników nowych od powracających.

Zgodnie z polityką prywatności stat24 Sp. z o.o., znajdującą się pod adresem http://stat24.com/pl/o_nas/o_nas_polityka_prywatnosci lub innym adresem wskazanym przez ta spółkę na swojej stronie, stat24.pl kieruje się zasadami (wyciąg z polityki prywatności stat24.pl):

  • stat24 nie łączy danych rejestrowanych podczas realizacji usługi z innymi danymi w sposób umożliwiający wskazanie konkretnej osoby odwiedzającej obsługiwaną witrynę,
  • stat24 gwarantuje pełną poufność danych gromadzonych w trakcie realizacji usługi na obsługiwanej witrynie,
  • stat24 nie wpływa na wyniki pomiaru – w szczególności nie może modyfikować wyników realizacji usługi,
  • stat24 nadaje „cookie” internautom odwiedzającym strony klientów wyłącznie w celu wyróżnienia pojedynczych użytkowników poprzez odróżnienie systemów komputerowych, z których ci użytkownicy łączą się z witryną oraz w celu odróżnienia użytkowników nowych od powracających. Cookie jest plikiem tekstowym, zawierającym jedynie zaszyfrowany identyfikator.

6. Jednocześnie użytkownik witryny ma możliwość wyłączenia obsługi plików „cookie” oraz możliwości oznaczenia danego komputera przez „opt-out cookie”. Skorzystanie z możliwości stworzenia na dysku komputera pliku „opt-out cookie” w w stosunku do monitoringu prowadzonego przez stat24 Sp. z o.o. jest możliwe przez wejście na stronę stat24.pl pod adresem URL: http://www.stat24.com/pl/optout, gdzie można automatycznie wygenerować odpowiedni plik.

7. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, co wskazano w pkt. 3, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji witryny może okazać się niemożliwe, m.in. z funkcji „opt-out cookie”, która do poprawności działania wymaga włączenia w przeglądarce funkcji obsługi „cookie”.

8. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google, stat24.pl (i inne podmioty świadczące podobne usługi na tej witrynie) dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.